http://www.muabannhadathaiphong.com.vn/admin/admin_tintuc.html?act=edit&id=32&page=1

Các tin cho thuê nhà đất

Sắp xếp  
 • Khu vực: Quận Hồng Bàng
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 60 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 09/06/2020
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: 8 triệu/tháng
 • DTMB: 50 m2 - DTSD: 160 m2
 • Hướng: Đông Nam
 • Ngày đăng: 03/01/2020
 • Khu vực: Quận Dương Kinh
 • Giá thuê: 20 triệu/tháng (có thỏa thuận)
 • DTMB: 200 m2 - DTSD: 6000 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 29/09/2019
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá thuê: 200 triệu/tháng (có thỏa thuận)
 • DTMB: 400 m2 - DTSD: 4000 m2
 • Hướng: Tây Nam
 • Ngày đăng: 11/09/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 150 m2 - DTSD: 1000 m2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Ngày đăng: 11/09/2019
 • Khu vực: Quận Hồng Bàng
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 200 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 11/09/2019
 • Khu vực: Quận Hồng Bàng
 • Giá thuê: 10 triệu/tháng (có thỏa thuận)
 • DTMB: 130 m2 - DTSD: 500 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 07/09/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: 40.000 đ/m2/tháng (có thỏa thuận)
 • DTMB: 1200 m2 - DTSD: 1200 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 07/09/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: 10 triệu/tháng (có thỏa thuận)
 • DTMB: 65 m2 - DTSD: 200 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 29/08/2019
 • Khu vực: Quận Hồng Bàng
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 300 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 29/08/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá thuê: Thỏa thuận
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 150 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 24/04/2019

Tìm kiếm nhà đất

Từ khóa
Nhu cầu
Khu vực
Quận huyện
Loại nhà đất
Hướng nhà
Diện tích
Giá
Sổ đỏ

Hỗ trợ trực tuyến

* Hotline: 0914 728 988

Hỗ trọ đăng tin
0931511158

Tư vấn-Môi giới

Ms Hương: 01673559996

Mr Hùng :0931511158

MIỄN PHÍ ....24/24 GIỜ.....CHÍNH XÁC KỊP THỜI

Bất động sản VIP

Thống kê

Cần bán:  1,165 Cần mua:  5
Cho thuê:  138 Cần thuê:  4
Hôm qua: 433 người xem
Hôm nay: 354 người xem
Tổng số lượt xem:  788,587
Kỉ lục: 2,003 người xem ngày 24/08/2018

Liên kết

nhà đất 1 nhà đất 2 Chuyên môi giới nhà khu vực quận hải an và ngô quyền hải phòng Chuyên vệ sinh nhà và dọn cỏ tại hải phòng Dịch vụ làm bìa dỏ tư vấn luật đất đai tại hải phòng DỊCH VỤ CẦM CỐ NHÀ ĐẤT TẠI HẢI PHÒNG CHO THUÊ NHÀ ĐẤT TẠI HẢI PHÒNG http://www.muabannhadathaiphong.com.vn/admin/admin_tintuc.html?act=edit&id=32&page=1