http://www.muabannhadathaiphong.com.vn/admin/admin_tintuc.html?act=edit&id=32&page=1

Kết quả tìm kiếm: nhà đất cần bán

Sắp xếp  
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 170 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 55 m2 - DTSD: 200 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 03/09/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 135 triệu
 • DTMB: 47 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 11/06/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 1450000000 tỷ
 • DTMB: 41 m2 - DTSD: 122 m2
 • Hướng: Đông Nam
 • Ngày đăng: 23/05/2019
 • Khu vực: Quận Kiến An
 • Giá bán: 660 triệu
 • DTMB: 60 m2 - DTSD: 60 m2
 • Hướng: Đông
 • Ngày đăng: 08/04/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 1,5 triệu
 • DTMB: 50 m2 - DTSD: 50 m2
 • Hướng: Tây Nam
 • Ngày đăng: 02/04/2019
 • Khu vực: Quận Hồng Bàng
 • Giá bán: 13000 tỷ
 • DTMB: 56 m2 - DTSD: 97 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 02/04/2019
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: 2,3 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 68 m2 - DTSD: 68 m2
 • Hướng: Tây Nam
 • Ngày đăng: 26/02/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 22,8 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 83 m2 - DTSD: 400 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 04/01/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 22 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 83 m2 - DTSD: 450 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 04/01/2019
 • Khu vực: Quận Kiến An
 • Giá bán: 1280 tỷ
 • DTMB: 80 m2 - DTSD: 80 m2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Ngày đăng: 03/01/2019
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 2,2 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 72 m2 - DTSD: 216 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 01/12/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 2,2 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 72 m2 - DTSD: 216 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 01/12/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 6,68 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 82 m2 - DTSD: 250 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 29/11/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 15 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 50 m2 - DTSD: 180 m2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Ngày đăng: 28/11/2018
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: 3,5 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 42 m2 - DTSD: 100 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 17/11/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: Thỏa thuận
 • DTMB: 88 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 12/10/2018
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: 1,6 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 160 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 02/10/2018
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: 3,2 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 80 m2
 • Hướng: Đông Nam
 • Ngày đăng: 10/09/2018
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: 3,4 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 75 m2
 • Hướng: Đông Nam
 • Ngày đăng: 10/09/2018
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: Thỏa thuận
 • DTMB: 60 m2 - DTSD: 200 m2
 • Hướng: Tây Nam
 • Ngày đăng: 08/08/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: 3800 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 60 m2 - DTSD: 240 m2
 • Hướng: Bắc
 • Ngày đăng: 14/07/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: Thỏa thuận
 • DTMB: 152 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 21/06/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 350 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 60 m2 - DTSD: 60 m2
 • Hướng: Bắc Đông Bắc
 • Ngày đăng: 02/06/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 2,95 tỷ
 • DTMB: 60 m2 - DTSD: 240 m2
 • Hướng: Đông Nam
 • Ngày đăng: 30/05/2018
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: 850 đ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 90 m2 - DTSD: 380 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 29/04/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: 1,3 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 30 m2 - DTSD: 130 m2
 • Hướng: Đông Nam
 • Ngày đăng: 26/04/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: 550 đ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 15 m2 - DTSD: 45 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 26/04/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 650 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 40 m2 - DTSD: 80 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 26/04/2018
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: Thỏa thuận
 • DTMB: 81 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 05/04/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 700 triệu
 • DTMB: 60 m2 - DTSD: 70 m2
 • Hướng: Tây Bắc
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: 700 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 38 m2 - DTSD: 45 m2
 • Hướng: Đông Nam
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Ngô Quyền
 • Giá bán: 630 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 36 m2 - DTSD: 56 m2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: 1,05 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 68 m2 - DTSD: 68 m2
 • Hướng: Đông Nam
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: 1,3 tỷ
 • DTMB: 50 m2 - DTSD: 100 m2
 • Hướng: Nam
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 1,48 tỷ
 • DTMB: 42 m2 - DTSD: 120 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 840 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 44 m2 - DTSD: 125 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: 1,7 tỷ (có thỏa thuận)
 • DTMB: 45 m2 - DTSD: 170 m2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 1,38 tỷ
 • DTMB: 46 m2 - DTSD: 125 m2
 • Hướng: Tây Nam
 • Ngày đăng: 29/03/2018
 • Khu vực: Quận Lê Chân
 • Giá bán: 1,25 tỷ
 • DTMB: 41 m2 - DTSD: 140 m2
 • Hướng: Đông Bắc
 • Ngày đăng: 07/03/2018
 • Khu vực: Quận Hải An
 • Giá bán: 650 triệu (có thỏa thuận)
 • DTMB: 42 m2 - DTSD: 50 m2
 • Hướng: Không xác định
 • Ngày đăng: 06/02/2018

Tìm kiếm nhà đất

Từ khóa
Nhu cầu
Khu vực
Quận huyện
Loại nhà đất
Hướng nhà
Diện tích
Giá
Sổ đỏ

Hỗ trợ trực tuyến

* Hotline: 0914 728 988

Hỗ trọ đăng tin
0931511158

Tư vấn-Môi giới

Ms Hương: 01673559996

Mr Hùng :0931511158

MIỄN PHÍ ....24/24 GIỜ.....CHÍNH XÁC KỊP THỜI

Bất động sản VIP

Thống kê

Cần bán:  1,165 Cần mua:  5
Cho thuê:  138 Cần thuê:  4
Hôm qua: 433 người xem
Hôm nay: 400 người xem
Tổng số lượt xem:  788,633
Kỉ lục: 2,003 người xem ngày 24/08/2018

Liên kết

nhà đất 1 nhà đất 2 Chuyên môi giới nhà khu vực quận hải an và ngô quyền hải phòng Chuyên vệ sinh nhà và dọn cỏ tại hải phòng Dịch vụ làm bìa dỏ tư vấn luật đất đai tại hải phòng DỊCH VỤ CẦM CỐ NHÀ ĐẤT TẠI HẢI PHÒNG CHO THUÊ NHÀ ĐẤT TẠI HẢI PHÒNG http://www.muabannhadathaiphong.com.vn/admin/admin_tintuc.html?act=edit&id=32&page=1